Hartelijk welkom bij onze kennisquiz. Die bestaat uit tien mutiple choice vragen die u in een paar minuten heeft opgelost. Elk goed antwoord is goed voor 10 punten. Direct nadat u de quiz heeft gedaan ontvangt u de goede antwoorden.

Volledig op de hoogte van de .. steltlopers?1  De goudplevier is:
een zeldzame broedvogel van ons land
een zeer zeldzame broedvogel van ons land
als broedvogel uitgestorven in ons land