Hartelijk welkom bij onze kennisquiz. Die bestaat uit tien mutiple choice vragen die u in een paar minuten heeft opgelost. Elk goed antwoord is goed voor 10 punten. Direct nadat u de quiz heeft gedaan ontvangt u de goede antwoorden.

Kent u uw.. roofvogels?1  Het eind van de staart van een sperwer is:
Afgerond.
Recht afgesneden.
Waaierstaart vormig.