Hartelijk welkom bij onze kennisquiz. Die bestaat uit tien mutiple choice vragen die u in een paar minuten heeft opgelost. Elk goed antwoord is goed voor 10 punten. Direct nadat u de quiz heeft gedaan ontvangt u de goede antwoorden.

Kent u uw.. roofvogels?1  De roofvogel die “bidt” voor zijn maaltijd is:
De slechtvalk.
De sperwer.
De torenvalk.