Hartelijk welkom bij onze kennisquiz. Die bestaat uit tien mutiple choice vragen die u in een paar minuten heeft opgelost. Elk goed antwoord is goed voor 10 punten. Direct nadat u de quiz heeft gedaan ontvangt u de goede antwoorden.

Wat weet u van de.. mezen?1  Een nest in een mezenkast moet je
direct verwijderen als de jongen zijn uitgevlogen
pas na een maand, de jongen komen terug om te slapen.
pas na een jaar, de ouders slapen er nog in.