Hartelijk welkom bij onze kennisquiz. Die bestaat uit tien mutiple choice vragen die u in een paar minuten heeft opgelost. Elk goed antwoord is goed voor 10 punten. Direct nadat u de quiz heeft gedaan ontvangt u de goede antwoorden.

Wat weet u van de.. mezen?1  De koolmees dankt zijn nam aan
zijn koolzwarte kop
zijn voorliefde voor de rupsen van het koolwitje
zijn vroegere gewoonte om in kolenhokken te nestelen